DeLeefstijlpsycholoog_Logo
 • rbcz

De Leefstijlpsycholoog in Tilburg  is aangesloten bij de NFG (de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg)

en valt onder de vakgroep VPMW (de Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk).

Daarnaast staat de praktijk geregistreerd bij de overkoepelende organisatie RBCZ

en het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). De psycholoog voert het Dienstmerk psychNIP_nw_groot.

Op de website van de NFG  kunt u controleren of uw zorgverzekeraar een contract heeft met de NFG. In uw aanvullende polis staat hoeveel er precies wordt vergoed. Deze vergoeding valt onder ‘Alternatieve zorg’. Ook kunt u in de polis onder ‘Psychologische zorg’ zien of een ‘Psycholoog NIP’ vergoed wordt in de basis- en aanvullende verzekering. Komt u er niet uit? Neem gerust contact op met de praktijk.

BETALING CONSULTEN & DECLARATIE ZORGVERZEKERAAR

U ontvangt de factuur die u zelf betaalt aan de praktijk. Na betaling kunt u de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar keert de vergoeding waar u recht op heeft vervolgens aan u uit.

KOSTEN

Een intakegesprek kost 50,-.

De kosten voor een  vervolgconsult van 50 minuten zijn € 85,-.

Een kort consult tot 25 minuten kost € 45,-.

Na het intakegesprek waarvoor ik bewust een laagdrempelig tarief hanteer, wordt het benodigde aantal sessies en de duur van het programma vastgesteld. Zodra je besluit het gehele programma te willen volgen, bied ik je meteen een flinke korting op de totaalprijs! Zo wordt de inzet die je toont ook meteen beloond!

 

BELANGRIJKE GEGEVENS

re3gisterlid NFG – vakgroep VPMW
NFG lidmaatschap: 7709137704

RBCZ lidmaatschap: 810004R

NIP lidmaatschap: 216052

AGB-code therapeut: 94-012678
AGB-code praktijk: 94-59941

AANVULLEND VERZEKERD? LET OP!

Dat vergoedingen van consulten mogelijk zijn, wil niet zeggen dat ze daarom volledig worden vergoed. Het is afhankelijk van uw zorgverzekeraar hoeveel u vergoed krijgt. Controleer uw polis zorgvuldig.

 

 

Vergoedingen buiten de zorgverzekering

 • Werkgever en ziekte

  Indien u als werknemer in de ziektewet zit, treedt de Wet Verbetering Poortwachter in werking. Deze wet stelt de werkgever (en u) verantwoordelijk voor uw herstel en reïntegratie in de eerste twee ziektejaren. Psychologische begeleiding kan dan een onderdeel uitmaken van het herstelplan. Informeer bij uw werkgever, personeelszaken of bedrijfsarts naar de mogelijkheden.
 • Werkgever en persoonlijke ontwikkeling

  De meeste werkgevers houden jaarlijks een POP gesprek (persoonlijk ontwikkel plan). In veel gevallen is er ook een budget beschikbaar om gestelde ontwikkeldoelen behalen. Als werknemer kunt u overleggen met uw werkgever of u aanspraak kunt maken op dit budget en dit besteden aan uw persoonlijke ontwikkeling.
 • Werkzaam in het onderwijs

  Er is een subsidie beschikbaar voor medewerkers in het primair onderwijs (subsidie Meerkracht). Heeft u zich in de afgelopen 12 maanden minimaal drie keer ziek gemeld? In het kader van verzuimpreventie of herstel is er voor psychologische begeleiding in veel gevallen een budget beschikbaar. De psycholoog heeft ervaring met het coachen van werknemers in het onderwijs.
 • Chronische ziekte

  Heeft u een chronische aandoening? Wilt u leren om beter de regie te voeren over uw eigen leven? Dan is het mogelijk deze begeleiding vergoed te krijgen vanuit uw PGB of VPZ. Voor meer informatie kun u contact opnemen met het Centraal Indicatieorgaan Zorg www.CIZ.nl
 • IRO

  U heeft een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA/WAO/Wajong/WAZ) en u bent op zoek naar werk? Dan kunt u bij het UWV navragen of u in aanmerking komt voor de IRO-regeling. In dat geval kan een traject bij de psycholoog vergoed worden als onderdeel van uw reïntegratieplan.